شماره تماس: 

021-22141548

0912-5154955

ایمیل:
info@gilsa.ir

کد پستی 
1981916672

 

 

 

 

 

 

 

 

مطالب مرتبط

همکاری با شهر هوشمند گیلسا
راه های ارتباطی با ما