تعریف شهر هوشمند

با غنی‌سازی فضای فیزیکی و زیرساخت‌های شهرها در کنار افزایش توانایی دستگاه‌ها و عوامل هوشمند در مقیاس‌های مختلف، ایده یک شهر هوشمند به سمت و سوی واقعیت حرکت کرده است. در میان طیف گسترده  فناوری‌های سنجش، حسگرهای بصری پتانسیل بررسی محدودیت‌های مختلف را دارند و ممکن است نقش مهمی در برخی زمینه‌ها ایفاء کنند.

محورهای اصلی شهر هوشمند

طرح جامع ارایه شده از سوی این شرکت

طرح جامع ارایه شده از سوی این شرکت بر 8 حوزه اساسی متمرکز است که این مفاهیم حول یکپارچه سازی سرویس های مبتنی بر ITS قرار دارند.

1- سامانه نظارت شهری و ثبت تخلف 2- پارک حاشیه ای 3- پرداخت یکپارچه الکترونیک 4- توریست و گردشگری 5- ناوگان حمل و نقل 6- پارکینگ ها 7- کنترل ترافیک 8- کسب و کار
مطالب مرتبط

همکاری با شهر هوشمند گیلسا
راه های ارتباطی با ما