هلدینگ شهر هوشمند گیلسا بعنوان یک شرکت دانش بنیان فعالیت های خود را همواره با تاکید بر سه ویژگی مهم ارائه می دهد.

* مبتنی بر اینترنت اشیا * هوشمند * یکپارچه سازی

چه خدماتی داریم؟

این شرکت با توجه به نوع درخواست هر مشتری می تواند مجموعه ای از خدمات ذیل را ارائه دهد:

1. مشاوره و انتخاب راه حل بهینه

2. طراحی و تهیه لیست تجهیزات و خدمات، ارائه نقشه ها و محاسبات فنی

3. ارائه برآورد و تحلیل هزینه ها

4. تهیه تجهیزات و اجرای پروژه

5. نظارت بر خرید و اجرای کار (نظارت عالیه و کارگاهی)

6. آموزش، پشتیبانی و نگهداری

7. بهینه سازی و ارتقاء وضعیت موجود

8. بهره برداری

رویکرد این مجموعه بر سیستم­ های جریان ضعیف (ELV) و تلفیق آن ها با  حوزه­­ های هوشمند سازی به کمک اینترنت اشیا معطوف شده است.

 

همکاری با ما

بی صبرانه منتظر شروع یک همکاری سازنده با شما هستیم. در اولین فرصت با شما تماس خواهیم گرفت.