شماره تماس: 

021-22141586-91

فکس:

021-22149653

ایمیل:
info@gilsa.ir

آدرس:
تهران - سعادت آباد - ابتدای شهرک مخابرات - ابتدای بلوار پیام - خیابان پیوند
پیوند ششم - پلاک 20 - واحد 2

کد پستی 
1981916673

 

 

 

 

 

 

 

 

مطالب مرتبط

لیست نمایندگی های خانه هوشمند - نمایندگی هوشمند سازی ساختمان در ایران

دعوت به کسب و کار جدید - اعطا نمایندگی هوشمند سازی ساختمان

مزاياي دوربين کودک که نمي توانيد آن ها را ناديده بگيريد!

روش هایی که پریز هوشمند می تواند زندگی شما را آسان تر و ایمن تر سازد!