شماره تماس: 

021-22141586-91

فکس:

021-22149653

ایمیل:
info@gilsa.ir

آدرس:
تهران - سعادت آباد - ابتدای شهرک مخابرات - ابتدای بلوار پیام - خیابان پیوند
پیوند ششم - پلاک 20 - واحد 2

کد پستی 
1981916673

 

 

 

 

 

 

 

 

مطالب مرتبط

چرا باید یک کلید اعلام اضطرار در منزل داشته باشید؟

دعوت به کسب و کار جدید - اعطا نمایندگی هوشمند سازی ساختمان

لیست نمایندگی های خانه هوشمند - نمایندگی هوشمند سازی ساختمان در ایران

خانه و دفتر کار هوشمند