شماره تماس: 

021-22141586-91

فکس:

021-22149653

ایمیل:
info@gilsa.ir

آدرس:
تهران - سعادت آباد - ابتدای شهرک مخابرات - ابتدای بلوار پیام - خیابان پیوند
پیوند ششم - پلاک 20 - واحد 2

کد پستی 
1981916673

 

 

 

 

 

 

 

 

مطالب مرتبط

جامع ترین و کامل ترین مرجع هوشمند سازی با کتاب از اینترنت اشیا تا شهر هوشمند

سنسور درب و پنجره چیست، چگونه کار می کند و چند کاربرد غیر معمول آن!

متن سیو

هزینه های مصرف انرژی خود را با این گجت های هوشمند کاهش دهید!