کلید هوشمند


 

 کلید هوشمند جهت خاموش/روشن کردن روشنایی به صورت تاچ و روی APP تلفن همراه فراهم می آورد. زمانی که خارج از منزل هستید و فراموش کرده اید لامپ اتاق را خاموش کنید، به جای برگشتن مجدد به خانه و حتی برای کاهش هزینه های برق، کافیست از روی تلفن همراه خود، لامپ اتاق مورد نظر را خاموش کنید.

 

زمانی که در مسافرت هستید و می خواهید جهت امنیت خانه، یکی از لامپ های اتاق را روشن کنید، کافیست از روی تلفن همراه خود، لامپ اتاق مورد نظر را روشن کنید


همکاری با شهر هوشمند گیلسا
راه های ارتباطی با ما