باکس رله روشنایی مجموعه ای از رله ها برای روشن و خاموش کردن چراغ ها به صورت هوشمند و قابل برنامه ریزی می باشد 

 

 

خاموش و روشن کردن 7 خط روشنایی

 

محل قرارگیری مابین سرخط و کلید سنتی

همکاری با شهر هوشمند گیلسا
راه های ارتباطی با ما