مدیریت نرم افزاری سیستم های سرمایش و گرمایش

 

مدیریت نرم افزاری سیستم های مرتبط با آسایش و راحت

 

میریت نرم افزاری خطوط روشنایی و نورهای رنگی 

 

مدیریت نرم افزاری سامانه های ایمنی و امنیت

 

قابل اتصال به سیم با شبکه اینترنت

همکاری با شهر هوشمند گیلسا
راه های ارتباطی با ما