با فشار دادن دکمه اعلام اضطرار آغاز میشود

 

اطلاع رسانی آنلاین

همکاری با شهر هوشمند گیلسا
راه های ارتباطی با ما