تنظیم دمای محیط به دلخواه

 

کنترل هوشمند فن کوئل، داکت اسپلیت، چیلر و گرمایش از کف

همکاری با شهر هوشمند گیلسا
راه های ارتباطی با ما