خاموش و روشن کردن پکیج

 

کنترل هوشمند پکیج از راه دور یا نزدیک

همکاری با شهر هوشمند گیلسا
راه های ارتباطی با ما