کلیدهای لمسی، لمس هوشمندی

          وقت آن رسیده که.....
     ........... از دنیای کلیدهای مکانیکی سنتی به دنیای مدرن، زیبا و هوشمند کلیدهای لمسی بروید.......


خانواده کامل کلیدهای لمسی هوشمند تولیدی گیلسا
 

 

تک پل

دو پل

سه پل

چهار پل

صلیبی

تبـــــدیل

کولر آبی