بانکـــــــ هوشـــــمند

ارایه راهکارهای هوشمندسازی بانک¬ها با محوریت نظارت، کنترل و مدیریت مصرف انرژی شعب

"بهترین راه حفظ سرمایه، از دست ندادن آن است" 
ارزش یک سرمایه به عوامل مختلفی وابسته است ؛ طول عمر، کمیابی و یا دشواری تولید، تقاضا و ... اگر هرکدام از موارد مذکور را ملاک ارزش گذاری قرار دهیم، انرژی امروزه یکی از  گرانبهاترین سرمایه هایی است که در اختیار ما گذاشته شده است. این سرمایه عموما در اختیار یک ملت و یا با نگاهی بزرگ تر در اختیار بشریت بوده و بنابراین با سرمایه های شخصی متفاوت است و به همین دلیل از آن اغلب بعنوان سرمایه ملی یاد می شود.
مشکلات موجود در بانک
 

پیرو بررسی های صورت گرفته توسط تیم فنی مجموعه گیلسا، اغلب شعب با مشکلات زیرساختی عدیده ای همراه هستند. اگر بخواهیم مشکلات را در چهار دسته زیرساخت، امنیت، ایمنی و  راحتی طبقه بندی نماییم، مهمترین آنها به شرح ذیل خواهد بود :

 

 

زیرساخت

  قدیمی بودن تابلو برق شعب و نبود نقشه مشخصی برای انشعابات تابلو.
انشعابات غیرمجاز از تابلو برق اصلی و مصرف کننده ها.
 توزیع بار نامتعادل روی فاز ها.
 فرسوده بودن شبکه سیم کشی و ناممکن بودن عیب یابی.
  تغذیه نادرست مصرف کننده های اصلی از UPS.

ایمنی

مجهز نبودن شعب به یک سیستم جامع اطفاء حریق
مجهز نبودن شعب به یک سیستم جامع نشت گاز
مجهز نبودن شعب به یک سیستم جامع نشت مایعات
عدم وجود یک سامانه جامع اطلاع رسانی در صورت بروز حوادث

امنیت

عدم وجود یک سامانه نظارتی جامع برای پایش متمرکز شعب
 مجهز نبودن شعب به تجهیزات امنیتی مانند سنسور تشخیص حرکت، باز شدن درب و ...

راحتی

نبود یک پنل جامع برای کنترل متمرکز ادوات و دستگاه های شعب
 نبود امکان تعریف یک سناریو تکرار شونده برای فعالیت و کارکرد دستگاه ها در شعب
 نبود امکان دسترسی ریموت (از راه دور) به سیستم روشنایی، تهویه، نظارتی و ... برای واحد مدیریت

 

 

 

راهکار گیلســـــا؟

تیم فنی شرکت گیلسا سامانه ای جامع برای مدیریت هوشمند شعب را طراحی و پیاده سازی نموده است تا بتوانند با بهره گرفتن از تکنولوژی روز، سطح کیفیت شعب را در چهار حوزه زیر به حداکثر برسانند:

 

مدیریت انـــرژی
ایمنـــی
امـــــنیت
راحتـــــــی

 مدیریت انرژی
مدیریت انرژی یک امر پیوسته و ترتیبی شامل پروسه نظارت بر مصرف، کنترل مصرف و حفظ و ذخیره سازی انرژی است و برای محقق شدن آن لازم است که موارد زیر به ترتیب صورت پذیرد:
  اندازه گیری میزان مصرف انرژی و جمع آوری اطلاعات مربوط به هر متریک در حوزه انرژی
 ارائه راهکار برای کاهش مصرف با توجه به اطلاعات جمع آوری شده در گام پیشین
 پیاده سازی راهکار بدست آمده
 سنجش عملکرد آن بوسیله مقایسه شاخص های انرژی با شرایط قبل

ایمنی
 یک سیستم جامع مدیریتی می بایست امر مدیریت در شعبه را حتی در شرایط بحرانی اعم از آتش سوزی ، نشت گاز و نشت مایعات تحقق بخشد. در چنین شرایطی اطلاع به یک پایگاه مرکزی برای ارسال کمک (SOS) و یا انجام اقدامات امنیتی، امری لازم و حیاتی است که در سامانه طراحی شده در نظر گرفته شده است.

 امنیت 
 امروزه تقریبا تمامی شعبات بانک ها در سطح کشور به سامانه های نظارتی مدار بسته مجهز شده اند و شاید در نگاه اول سیستم های مدار بسته برای تامین امنیت شعبه کافی به نظر برسد. اما امروزه شرکت ها و سازمانها برای تامین امنیت تنها به دوربین مداربسته اکتفا نکرده و از تجهیزاتی چون تشخیص دهنده حرکت، سنسور باز و  بسته شدن درب و آژیر های هوشمند استفاده می کنند.

 راحتی
مفهوم راحتی در طراحی سامانه مدیریت از دو جنبه مورد توجه قرار گرفته است. راحتی در مدیریت محلی شعبه و راحتی در سطح کلان مدیریتی و تصمیم گیری. برای توضیح بهتر تصور کنید که مدیر شعبه امکان کنترل تمامی دستگاه ها و وسایل موجود در شعبه را داشته و می تواند در هر لحظه از شبانه روز هر قسمت از شعبه را کنترل نماید. در سطح مدیریتی نیز با مجتمع سازی تمامی اطلاعات در قالب یک سامانه یکپارچه،  تولید انواع نمودار ها و آمارها و نشان دادن شاخص های تصمیم گیری مفهوم راحتی به شکلی دیگر ارائه شده است.

 

چگــــــونه ؟

 

مـــدیریت انـــرژی
 مدیریت انرژی یک امر پیوسته و ترتیبی شامل پروسه نظارت بر مصرف، کنترل مصرف و حفظ و ذخیره سازی انرژی است و برای محقق شدن آن لازم است که موارد زیر به ترتیب صورت پذیرد.

 اندازه گیری میزان مصرف انرژی و جمع آوری اطلاعات مربوط به هر متریک در حوزه انرژی
 ‏ارائه راهکار برای کاهش مصرف با توجه به اطلاعات جمع آوری شده در گام پیشین
 ‏پیاده سازی راهکار بدست آمده
 ‏سنجش عملکرد آن بوسیله مقایسه شاخص های انرژی با شرایط قبل

ایمنی

 یک سیستم جامع مدیریتی می بایست امر مدیریت در شعبه را حتی در شرایط بحرانی اعم از آتش سوزی ، نشت گاز و نشت مایعات تحقق بخشد. در چنین شرایطی اطلاع به یک
.و یا انجام اقدامات امنیتی ، امری لازم و حیاتی است که در سامانه طراحی شده در نظر گرفته شده است (SOS) پایگاه مرکزی برای ارسال کمک


امنیت
امروزه تقریبا تمامی شعبات بانک ها در سطح کشور به سامانه های نظارتی مدار بسته مجهز شده اند و شاید در نگاه اول سیستم های مدار بسته برای تامین امنیت شعبه کافی به نظر برسد. اما امروزه شرکت ها و سازمانها برای تامین امنیت تنها به دوربین مداربسته اکتفا نکرده و از تجهیزاتی چون تشخیص دهنده حرکت ، سنسور باز و  بسته شدن درب و آژیر های هوشمند استفاده می کنند.

 

 

راحتی

مفهوم راحتی در طراحی سامانه مدیریت از دو جنبه مورد توجه قرار گرفته است. راحتی در مدیریت محلی شعبه و راحتی در سطح کلان مدیریتی و تصمیم گیری. برای توضیح بهتر تصور کنید که مدیر شعبه امکان کنترل تمامی دستگاه ها و وسایل موجود در شعبه را داشته و می تواند در هر لحظه از شبانه روز هر قسمت از شعبه را کنترل نماید. در سطح مدیریتی با مجتمع سازی تمامی اطلاعات در قالب یک سامانه یکپارچه،  تولید انواع نمودار ها و آمارها و نشان دادن شاخص های تصمیم گیری مفهوم راحتی به شکلی دیگر ارائه شده است.

مطالب مرتبط

همکاری با شهر هوشمند گیلسا
راه های ارتباطی با ما