زندگی هوشمند، هدیه اینترنت اشیا و شهرهای هوشمند است. اگرچه اینترنت اشیا یک مفهوم کلی است و کاربردهای مختلفی دارد اما گسترش این موضوع در حوزه فناوری اطلاعات و ارتباطات بسیار چشمگیر است. شهرهای هوشمند سازی جدید، امکان ترکیب بنای زیر ساخت های اجتماعی و فیزیکی شهری مانند فضای عبور و مرور، محیط زیست، شرایط آب و هوایی و ... به همراه اطلاعات حسگرها، راه اندازها، واحدهای پردازشی و ذخیره سازی مربوط به ساختمان های  شهروندان را تحت یک برنامه کاربردی ایجاد نماید و پس از تحلیل هوشمندانه داده ها، امکان مدیریت کلیه اطلاعات را به شیوه ای هماهنگ از راه یک ساختار یکپارچه نمایش دهد.

این مجموعه فاز مطالعاتی راه حل های هوشمند سازی مبتنی بر اینترنت اشیا را از سال 1393 آغاز نموده و از سال 1395 بر تحلیل راه حل های هوشمند سازی در حوزه شهر هوشمند متمرکز شده است و توانسته با مطالعات مستمر بر روی کتب و مقالات معتبر دنیا، تحلیل نمونه های پیاده سازی شده در شهرهای هوشمند و ترجمه دو کتاب معتبر با نام های "از اینترنت اشیا تا شهر هوشمند" و "شهرهای هوشمند" (که در ایران اولین کتب فارسی ارائه شده است)، در این حوزه به صورت تخصصی مشاوره و طراحی راه حل ها در ورتیکال های مختلف شهر هوشمند را ارائه نماید.

 

مزایای ایجاد شهر هوشمند:


مزایای خدمات شهر هوشمند برای شهروندان شامل:

مطالب مرتبط

ساختمان هوشمند

گارانتی

طراحی

مدیریت هوشمند برای بانک هوشمند و موسسات اداری