با توجه به رشد روز افزون جمعیت، افزایش شهرنشینی و میزان مصرف انرژی، نیاز به اخذ کمک و بکارگیری از فناوری های نوین الزامی است. این مهم موجب تسهیل کنترل فرایندها و مدیریت آنها می شود. 
هوشمند سازی ساختمان / خانه یکی ازپرکاربردترین حوزه های هوشمند سازی است که بر شش حوزه اساسی تمرکز دارد.

 

 

خانه / ساختمان هوشمند


مطالب مرتبط

طراحی

پشتیبانی

فروش

اینترنت اشیا