فروشگاه هوشمند سیر تکمیلی تجارت به سوی آینده

به صورت خاص فروشگاه‌ها و خرده‌فروشی تغییر فراوانی را شاهد بوده‌اند . اینترنت اشیا می‌تواند درآمد زایی فروشگاه‌ها را به طور چشم‌گیری افزایش دهد و رضایت مشتریان را در پی داشته باشد . امروزه فروشگاه‌های هوشمند توسط تکنولوژی تغییر نمی‌کنند بلکه به‌همراه آن پیشرفت می‌کنند . تکنولوژی باعث افرایش بازده در تمام زمینه‌های فروش شده است .
 
 
مطالب مرتبط

بلاکچین

چرا اکنون به سمت هوشمند سازی حرکت کنیم؟ (بخش دوم)

کاربردهای اینترنت اشیا و الزامات آن ها

افزایش تعداد خانه های مجهز به سیستم هایی که برای زندگی آسان تر به لطف اینترنت اشیا