• برندها

  • دسته بندی


معرفی سیستم هوشمند سازی بانک ها

هوشمند سازی فرآیندی است که طی آن یک فرآیند به صورت هوشمندانه به کامپیوتر یا یک دستگاه دیجیتالی معرفی می شود . با وجود علوم کامپیوتری و فناوری اطلاعات ، اکثر فرآیندهایی که توسط انسانها انجام می شده است ، توسط دستگاه های دیجیتالی در حال انجام می باشند . اما این دستگاه ها یک فرآیند را از نقطه آغاز تا پایان به صورت برنامه ریزی شده و از پیش تعیین شده انجام می دادند. اکنون بشر به فکر ایجاد علم جدیدی برای هوشمند کردن دستگاه های دیجیتالی افتاده است که به این علوم هوشمند سازی می گویند . در علوم هوشمند سازی ، دستگاه های دیجیتالی به نحوی برنامه ریزی می شوند ، که قابلیت تصمیم گیری در شرایط مختلف را داشته باشند و تا حدودی امکان شناسایی محیط اطراف را به این دستگاه ها می دهند .

بانکداری هوشمند

بانک هوشمند نوعی بانک است که از طریق دستگاه های دیجیتالی امکانات مدیریت حساب های بانکی کاربران را فراهم می کند . در نظر بگیرید افراد برای اینکه اموال و دارایی خود را مدیریت نمایند ، باید در موسسات مالی و اعتباری فراوانی شرکت کنند و نسبت به خرید سهام های مختلف اقدام نمایند . اکنون در یک بانک هوشمند ثبت نام می کنند و آن نرم افزار موظف است که کل اموال و دارایی های کاربران را به صورت هوشمند مدیریت نماید ، بیشترین میزان سود را برای آنان به ارمغان بیاورد ، در سر رسیدهای چک و اقساط آنها را یادآوری کند و به طور کلی عملیات یک حسابدار خبره را به صورت اینترنتی و بر روی یک گوشی هوشمند انجام دهد .

در بانکداری هوشمند ، امکانات و خدماتی برای افراد دارای شرایط خاص در نظر گرفته می شود . افرادی که سواد کافی برای خواندن و نوشتن ندارند ، می توانند از طریق دستگاه های گویای بانکداری هوشمند، عملیات بانکی خود را انجام دهند . همچنین افرادی که دارای شنوایی یا بینایی لازم نمی باشند نیز می توانند توسط بانکداری هوشمند ، عملیات خود را به راحتی انجام دهند .


مزایای بانکداری هوشمند

برای هوشمند سازی بانک ها و دستگاه های خودپرداز ، می توان با کمترین هزینه و عدم نیاز به تعویض دستگاه های قبلی ، با نصب ماژول های هوشمند بر روی این دستگاه ها ، امکان هوشمند سازی را برای آنها فراهم نمود . در واقع با نصب این ماژول های هوشمند و با استفاده از تکنولوژی ارتباطی اینترنتی ، می توان یک دستگاه خودپرداز ساده را به یک دستگاه هوشمند بانکداری تبدیل نمود و امکانات زیادی را برای مخاطبان آن بانک فراهم نمود . همچنین در این روش ، نیازی به صدور کارت عابر بانک جدید نمی باشد .

سفارش سیستم بانک هوشمند