کلید هوشمند


 

 کلید هوشمند جهت خاموش/روشن کردن روشنایی به صورت تاچ و روی APP تلفن همراه فراهم می آورد. زمانی که خارج از منزل هستید و فراموش کرده اید لامپ اتاق را خاموش کنید، به جای برگشتن مجدد به خانه و حتی برای کاهش هزینه های برق، کافیست از روی تلفن همراه خود، لامپ اتاق مورد نظر را خاموش کنید.

 

زمانی که در مسافرت هستید و می خواهید جهت امنیت خانه، یکی از لامپ های اتاق را روشن کنید، کافیست از روی تلفن همراه خود، لامپ اتاق مورد نظر را روشن کنید