در صورت خروج از منزل سیستم دزدگیر را فعال و در صورت ورود غیر مجاز از طریق  تلفن همراه به شما اطلاع رسانی می شود