این سنسور در آشپزخانه نصب می گردد و در صورت تشخیص گاز شهری، آلارم را به گوشی تلفن همراه / مین پنل ارسال می کند