آرش حاکمی فر

دکترای مدیریت بازاریابی با 16 سال سابقه کار

رئیس هیات مدیره و مدیر توسعه بازار
info@gilsa.ir

رسول اصغری

دکترای بازرگانی با 10 سال سابقه کار

مدیر عامل
INFO@GILSA.IR

نازنین ربیعی

دکترای برق مخابرات با 15 سال سابقه کار

تحقیق و توسعه
INFO@GILSA.IR

حمید سلیمانی

دکترای مالی - گرایش مهندسی مالی با 11 سال سابقه کار

مدیر مالی
INFO@GILSA.IR

نسیم ربیعی

کارشناسی مهندسی برق الکترونیک با 15 سال سابقه کار

مدیر پروژه BMS
info@gilsa.ir

علی عابدینی

کارشناسی مهندسی صنایع با 15سال سابقه کار

مدیر فروش
info@gilsa.ir

سینا ابراهیم نژاد

Back-end Developer
info@gilsa.ir

محسن باقری

Front-End Developer
info@gilsa.ir

مصطفی یوسفی

کارشناسی ارشد برق- قدرت با 10 سال سابقه کار

مسئول فنی
info@gilsa.ir

حمید حافظ

سرپرست بخش فنی
info@gilsa.ir

حمید ذهانی

مهندسی سخت افزار
info@gilsa.ir

فاطمه احمدیان

کارشناس علوم اجتماعی با 10 سال سابقه کار

امور بازرگانی
INFO@GILSA.IR